مرور برچسب

سوخت هواپیما

از این پس پهپاد‌ها به کمک هیدروژن می‌توانند تا ۴ ساعت پرواز کنند!

بدون شک اگر بخواهیم به مشکلی در فناوری ‌هواپیما‌های بدون سر نشین، به خصوص پهپاد‌ها اشاره کنیم، آن مشکل عمر باتری خواهد بود. اگر شما بخواهید با Droneها به تصویر برداری هوایی بپردازید، مجبور هستید باتری‌های اضافی همراه داشته باشید و آن را مرتبا شارژ…