ویدیو تبلیغاتی مایکروسافت حاکی از ضعف سیری در مقابل کورتانا است!

دنیای اسمارت فون‌ها، تبدیل به یک میدان نبرد شده است. میدان نبردی که تمام کمپانی‌ها سعی دارند در آن حضور پیدا کنند و خود را به هر نحوی که شده پیروز میدان بدانند. مایکروسافت امروز یک …

ویدیو تبلیغاتی مایکروسافت حاکی از ضعف سیری در مقابل کورتانا است! ادامه مطلب »