این بار با خوک‌های خشمگین حمله کنید!

پس از موفقیت فراوان شرکت Rovio در ساخت بازی پرندگان خشمگین، حال خبر می‌رسد که بازی خوک‌های خشمگین نیز ساخته خواهد شد و این موجودات همیشه کتک خور! این بار در صدد انتقام بر آمده و …

این بار با خوک‌های خشمگین حمله کنید! ادامه مطلب »