تمام روش‌‌های استعلام کد ملی

با استعلام کد ملی به اطلاعات مختلفی همچون تاریخ تولد، شماره موبایل، محل تولد دست پیدا می‌کنید؛ ولی بهتر از قبل از آن، تمام روش‌ های استعلام کد ملی را بدانید.