مرور برچسب

شنل نامرئی

دانشمندان به ساخت شنل نامرئی بسیار نزدیک شدند

محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات موسسه ملی مونترال (INRS) مقاله‌ای علمی با عنوان مطالعه‌ای در نورشناسی را منتشر کردند که جزئیات یک طرح و رویکرد جدید برای شنل نامرئی را توضیح می‌دهد. ابزار و دستگاه این گروه اولین نمونه است که می‌تواند رنگ (یا به…