بررسی بازی شهرزاد: هزار و یک معما!

شهرزاد قصه‌گو را می‌توان یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های افسانه‌ای در ایران دانست، البته شهرزاد نه یک پری زیبارو بود و نه یک پهلوان نام‌دار، بلکه او یک قصه‌گوی ماهر بود که پندها و نصایح خود را …

بررسی بازی شهرزاد: هزار و یک معما! ادامه مطلب »