مرور برچسب

شهرهای برتر در حوزه فناوری

آشنایی با ۱۰ شهر برتر دنیا در به کارگیری فناوری‌های نوین

سازمان سلامت جهانی پیش بینی کرده که در کمتر از ۳۵ سال، دو سوم از جمعیت جهان در روستاها و حاشیه شهر ساکن می‌شوند، جمعیتی ۲.۵ میلیارد نفری که به ساکنین فعلی زمین اضافه خواهند شد. شهر‌هایی که بیشترین رشد را در این بین دارند، آن‌هایی خواهند بود که به…