شوخی اینترنتی و دردسرهای جهانی

جالب است بدانید که حتی خبرگزاری بزرگی مانند سی ان ان نیز از شوخی‌ اینترنتی و دردسرهای جهانی آن در امان نیست و این موضوع برای این خبرگزاری، دردسرهایی را به همراه داشته است. ماجرا ازاین‌قرار …

شوخی اینترنتی و دردسرهای جهانی ادامه مطلب »