17 فرد هلندی به‌صورت عمدی خود را به یک نوع انگل مرگبار مبتلا کردند!

هفده فرد هلندی به طور داوطلبانه موافقت کرده‌اند که به منظور انجام تحقیقات، بدن‌شان به مدت 12 هفته میزبان نوعی کرم انگلی باشد. این تحقیقات می‌تواند منجر به تولید یک واکسن برای مبارزه با بیماری شیستوزمیازیس …

17 فرد هلندی به‌صورت عمدی خود را به یک نوع انگل مرگبار مبتلا کردند! ادامه مطلب »