5 دلیل برای آنکه از اپلیکیشن شیپور استفاده نکنیم!

شاید زمانی را که برای یک آگهی ساده باید هزینه زیادی جهت درج آن در روزنامه می‌پرداختیم و یا اینکه پروسه زیادی برای ثبت آگهی می‌پیمودیم، از یادتان نرفته باشد. پس از پیشرفت‌های صورت گرفته در …

5 دلیل برای آنکه از اپلیکیشن شیپور استفاده نکنیم! ادامه مطلب »