اسلحه جدید قاضی Dredd با صدا خفه کن داخلی؛ خاموش و کشنده!

اسلحه بالا را ببینید، لوله و دهانه بزرگ این کلت باعث می‌شود که شلیک از آن بدون اینکه نیاز داشته باشید از یک صدا خفه کن لوله‌ای همانند فیلم‌های جیمز باند استفاده کنید، با کمترین صدای …

اسلحه جدید قاضی Dredd با صدا خفه کن داخلی؛ خاموش و کشنده! ادامه مطلب »