مرور برچسب

صدا خفه کن داخلی

اسلحه جدید قاضی Dredd با صدا خفه کن داخلی؛ خاموش و کشنده!

اسلحه بالا را ببینید، لوله و دهانه بزرگ این کلت باعث می‌شود که شلیک از آن بدون اینکه نیاز داشته باشید از یک صدا خفه کن لوله‌ای همانند فیلم‌های جیمز باند استفاده کنید، با کمترین صدای ممکن صورت بگیرد! اگر اهل بازی کردن باشید و Call of Duty را یک‌بار…