پسر پنجم آی‌پدی‌ها با ویژگی‌های متمایز!

پس  از تولد پسران تبلتی برای خاندان آی‌پدی‌ها، گویا اپل به فکر متمایزتر کردن محصولات خویش با رقبای ریز و درشت افتاده است. پس به ناچار قصد دارد کمی خاندان آی‌پدی‌ها را وارد مسیر جدیدی از …

پسر پنجم آی‌پدی‌ها با ویژگی‌های متمایز! ادامه مطلب »