Microclimate Chair صندلی جدید Nike برای بهبود حال ورزشکاران!

شاید تصور معمول برای بهبود حال یک ورزشکار، حمام یخ باشد. ورزشکارانی همچون لبران جیمز برای بهبود خود از این نوع صندلی‌ها استفاده کرده‌اند. اما آیا راه بهتر و سریعتری برای بهبود ورزشکاران وجود ندارد؟ Nike …

Microclimate Chair صندلی جدید Nike برای بهبود حال ورزشکاران! ادامه مطلب »