ربات‌های ضدتانک آینده جنگ‌های زمینی را تغییر خواهند داد؟

اخیرا از یک خودروی بدون سرنشین جدید در میدان نبرد مجهز به سیستم موشک‌های ضدتانک با پلتفرم رباتیک رونمایی شده است. مزیت این ربوتانک مرگبار، توانایی نابودی تانک‌های سنگین پیشرفته تا شعاع سه مایلی است و …

ربات‌های ضدتانک آینده جنگ‌های زمینی را تغییر خواهند داد؟ ادامه مطلب »