برنامه تبلیغاتی طالبان از گوگل پلی حذف شد

به گزارش BBC، گوگل برنامه تبلیغاتی گروه شبه نظامی طالبان افغانستان را به علت ترویج دشمنی و تنفر از Google Play حذف کرد. این برنامه پشتو زبان با نام امارت (Alemarah) شامل بیانیه‌های رسمی، فیلم‌ها و …

برنامه تبلیغاتی طالبان از گوگل پلی حذف شد ادامه مطلب »