دزدی الکترونیکی در سازمان فضایی

  دولت کره شمالی در رونمایی از سازمان فضایی این کشور با وقاحت تمام لوگویی را به نمایش گذاشت که همه چیز آن رسما کپی شده از سازمان فضایی ناسا بود و این دزدی الکترونیکی در …

دزدی الکترونیکی در سازمان فضایی ادامه مطلب »