طرح جدید همراه اول در زمستان: با هزار تومان یک ساعت حرف بزنید!

همراه اول از آغاز طرح زمستانی خود با نام «روزهای گرم حرفی» خبر داد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، طرح «روزهای گرم حرفی» همراه اول که از روز یکشنبه 7 د‌ی‌ماه آغاز …

طرح جدید همراه اول در زمستان: با هزار تومان یک ساعت حرف بزنید! ادامه مطلب »