مرور برچسب

طرح شفافیت خدمات ارزش افزوده

اجرای طرح شفافیت خدمات ارزش افزوده برای مقابله با سودجویی اپراتورهای تلفن همراه

به گزارش آی‌تی‌رسان، با توجه به شکایت کاربران از سودجویی‌هایی که بعضا اپراتورهای تلفن همراه کشور از خدمات ارزش افزوده و عدم شفافیت‌های مالی این خدمات داشتند، در آخرین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۸، الحاقیه جدید به تصویب رسید که طی آن…