چرا طعم غذا در هواپیماها ناخوشایند است؟

طی تحقیقی که در دانشگاه Cornell نیویورک صورت گرفته، ۴۸ نفر دست بکار شدند و راه‌حل‌های مختلفی را برای پنج طعم شناخته شده : شیرین، شور، ترش، تلخ و اومامی (کلمه‌ای ژاپنی که با طعم لذیذ …

چرا طعم غذا در هواپیماها ناخوشایند است؟ ادامه مطلب »