کشف دیوانه‌وار ریاضی‌دانان: یک عدد اول 22 میلیون رقمی!

شاید برای افرادی مانند من که چندان دل‌ خوشی از ریاضیات ندارند، کشف یک عدد اول جدید، چندان اهمیتی نداشته باشد ولی وقتی که به عمق این خبر وارد شوید، حتی اگر از ریاضی متنفر باشید …

کشف دیوانه‌وار ریاضی‌دانان: یک عدد اول 22 میلیون رقمی! ادامه مطلب »