مرور برچسب

لئوناردو داوینچی

دانشمندان راز گران‌ترین نقاشی دنیا اثر لئوناردو داوینچی را کشف کردند!

احتمال دارد دانشمندان رازهای یکی از بزرگترین نقاشی‌های لئوناردو داوینچی را حل کرده باشند. همیشه این سوال وجود داشت که چرا گوی شیشه‌ای موجود در نقاشی سالواتور موندی (حدود ۱۵۰۰ میلادی) هیچ نشانه‌ای از بازتاب نور ندارد. پاسخ این سوال، براساس…