مرور برچسب

لاستیک پنچر

آیا می‌‌‌توان از یک لاستیک پنچر دوباره استفاده کرد؟

یک لاستیک پنچر لزوما قابل استفاده نیست. قانونی در این مورد وجود دارد که اگر پنچری در قسمت آج لاستیک باشد در این‌صورت قابل پنچرگیری است. درصورتی که پنچری لاستیک در حاشیه آج‌ یا در طرف‌های کناری لاستیک باشد باید قید تعمیر لاستیک را بزنید. معمولا…