مرور برچسب

لایه

این شنل نامریی نازک می‌تواند اجسام را غیب کند!

در ارتباط با پیشرفت‌های فناوری در قلمرو مهندسی نظامی چه می‌توان گفت؟ آیا تجهیزات این حوزه در طول زمان تغییراتی بزرگ همچون دنیای فناوری را به خود دیده‌اند؟ داشتن یک شنل نامریی کننده، برای افرادی که در میدان جنگ هستند به معنای حفظ جان خود و قتل عام…