مرور برچسب

لوله حرارتی

استفاده سامسونگ از لوله‌های حرارتی در سال 2018 و احتمال عرضه محفظه‌های بخار در سال 2019

شرکت سامسونگ استفاده از لوله‌های حرارتی را در سال 2018 ادامه خواهد داد و احتمالا در سال 2019، محفظه‌های بخار را عرضه می‌کند. سامسونگ اولین‌بار سیستم لوله‌های حرارتی خود را با گوشی گلکسی S7 تطبیق داد و از آن زمان، این سازوکار را برای خنک کردن…