مرور برچسب

لوگزامبورگ

لوگزامبورگ به اولین کشور جهان با سیستم حمل و نقل رایگان بدل خواهد شد

با تصویب دولت تازه روی‌ کار آمده لوگزامبورگ، به منظور حفظ محیط زیست، این کشور به اولین منطقه دنیا بدل شد که تمامی خدمات استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای مردم رایگان است. خاویر بتل، نخست وزیر لوگزامبورگ که برای بار دوم به عنوان متصدی این پست انتخاب…