مرور برچسب

لیزر دریایی

نیروی دریایی آمریکا قدرتمندترین لیزر دریایی خودش را آزمایش کرد

نیروی دریایی آمریکا ویدیویی را از جدیدترین و قدرتمندترین لیزر دریایی خود منتشر کرده که یک پهبپد را در ارتفاع پرواز متوسط نابود می‌کند. لیزر MK 2 MOD 0 که تحت نام LWSD هم شناخته می‌شود، روی ناو USS Portland نصب شده و احتمالا قدرتمندترین و مخرب‌ترین…