مرور برچسب

لیسر

مرگ پی سی در راه است

اخرین امار ارائه شده نشان از کاهش 6.9 درصدی عرضه پی سی در سه ماه آخر سال 2014 دارند. به این ترتیب و با توجه به این موضوع که این رقم برابر با 6.9 درصد است شاهد رکوردی جدید در افت فروش کامپیوترهای‌ه خانگی بوده‌ایم و به گفته متخصصین و کارشناسان سخت…