مرور برچسب

لینکن

اپ رسان: نگاهی به بازی Linken (با لینک دانلود)

این هم یکی دیگر از آن بازی‌های فکری که قرار است مدتها شما را به خود سرگرم کند. البته این یک ادعا نیست، مراحل بالای این بازی به قدری سخت هستند و نیاز به توان فکری دارند که شاید ساعت‌ها شما را به فکر وا دارند. اما قبل از هر چیز بگوییم این یک بازی…