مرور برچسب

لی سدول

گوگل آلفا Go در مقابل قهرمان جهان پیروز شد

شما ممکن است خوانده باشید که گوگل آلفا Go، هوش مصنوعی گوگل DeepMind، در پنج سری با قهرمان جهان مسابقه تخته Go، رقابت کرده‌ است. گوگل آلفا، پیروزی‌های خود را مقابل قهرمان جهان، لی سدول، در سه مسابقه اول حفظ کرد، اما در مسابقه چهارم از لی باخت. اما…