مرور برچسب

ماده موجود در کیهان

تلاش دانشمندان برای درک ماده تاریک و چگونگی بوجود آمدن هستی

اندازه‌گیری موادی که باعث بوجود آمدن جهان ما شده است، کار دشواری است. همانطور که می‌دانید، بیشتر تراکم انرژی مواد موجود جهان از انرژی تاریک تشکیل شده است، نیروی ناشناخته رازآلودی که باعث گسترش جهان می‌شود و بقیه مواد، موادی طبیعی و تاریک هستند.…