مرور برچسب

مادون قرمز

بهترین اسمارتفون‌های دارای فرستنده اینفرارد و قابلیت کنترل از راه دور

تابش فروسرخ (مادون قرمز)، تابشی حرارتی است. این تابش همان است که برای کنترل تلویزیون و وسایل داخل خانه از آن استفاده می‌کنیم. در حقیقت دستگاه‌های کنترل ما از خود تابش فروسرخ منتشر می‌کنند، و دستگاه مقصد با دریافت این سیگنال، دستور مورد نظر را اجرا…