مرور برچسب

مارکتینگ

برنده برندگرایی کیست؟ خریدار یا فروشنده؟!

برندگرایی یا تعصب به یک برند از جمله آفاتی است که می‌تواند اقتصاد یک منطقه و حتی یک کشور را دچار اختلال کند، حال فرقی نمی‌کند تعصب خریداران به یک کارخانه کوچک باشد و یا یک ابر کارخانه، مطمئنا تعصب بیش از حد خریداران و تمایل آن‌ها برای خرید از یک…