مرور برچسب

مار پیتون

پزشکان استرالیایی یک حوله ساحلی کامل را از شکم یک مار پیتون بیرون آوردند!

هنگامی‌که یک مار پیتون تمامی یک حوله ساحلی را بلعیده بود، چشمان این مار بزرگ‌تر از معده این موجود شده بودند. طی یک ویدیو که در این هفته بسیار مورد بازدید قرار گرفته، پزشکان در بیمارستان حیوانات SASH واقع در نیو ساوث ولز استرالیا سعی می‌کنند تا در حین…