این دو ماشین با ظاهر احمقانه خود در واقع دوچرخه هستند! (به همراه تصویر)

شاید در ابتدای مشاهده این دو خودرو، به فکر فرو بروید و احساس کنید که با ماشین‌هایی از آینده رو به رو هستید، اما اشتباه می‌کنید چرا که این دو وسیله بیشتر از آنکه ماشین باشند، …

این دو ماشین با ظاهر احمقانه خود در واقع دوچرخه هستند! (به همراه تصویر) ادامه مطلب »