مرور برچسب

ماینینگ

استخراج بیت‌کوین چگونه انجام شده و چه آینده‌ای در انتظار آن است؟

شاید اگر مالکان امروزی بیت‌کوین را در نظر بگیریم، بسیاری از آن‌ها با امر استخراج این ارز دیجیتال بیگانه باشند، اما در هر صورت این موضوع چیزی از اهمیت ماینینگ و استخراج بیت‌کوین کم نمی‌کند. این فرایند همان چیزی است که به عملکرد مورد انتظار این ارز…