instagram founders

موسسان اینستاگرام، از پیوستن این پلتفرم به فیسبوک چندان هم ناراضی نیستند!

زمانی که فیسبوک پلتفرم رو به رشد اینستاگرام را خریداری کرد، بمب خبری بزرگی در دنیای فناوری منفجر شد (درست مثل همان اتفاقی که برای واتس‌اپ افتاد). برخی‌ها نسبت به این موضوع نگرش مثبتی داشتند و …

موسسان اینستاگرام، از پیوستن این پلتفرم به فیسبوک چندان هم ناراضی نیستند! ادامه مطلب »