مرور برچسب

متاپتز

توکن MetaPets (متاپتز) چیست و چگونه آن را بخریم؟!

تا پیش از آنکه فیس بوک دنیای متاورس را به جهان معرفی کند، کمتر کسی به دنبال توکن‌ها و یا حتی محتوا و فضاهایی از متاورس بود. پس از آنکه فیس بوک رسما اسم خود را به متا تغییر داد، نگاه عمومی مردم جهان به سمت متاورس جلب شده و توکن‌های متاورس نیز رشد…