مرور برچسب

متخلف طرح رجیستری

دزدی در روز روشن از حجاج برای استفاده از پاسپورت و ثبت گوشی در طرح رجیستری!

طرح رجیستری که دو سالی است در کشورمان اجرایی شده و حواشی زیادی به همراه داشته است، حالا وارد مرحله جدیدی شده و متخلفین این حوزه برای دور زدن این طرح به ترفندهای جدید روی آورده‌اند. یکی از راه‌های دور زدن این طرح استفاده از پاسپورت مسافرینی است که…