مرور برچسب

مجموعه نوشتن هوشمند

با مجموعه نوشتن هوشمند Moleskine آشنا شوید

دفترچه‌های طراحی و پد‌های Moleskine همیشه انتخابی برتر برای طراحان و خطاطان بوده است. البته این کمپانی در عرصه گجت‌ها نیز فعال بوده و همکاری‌هایی با شرکت‌های آدوبی، Livescribe و Evernote برای دیجیتالی‌کردن نوشته‌ها و طراحی‌ها داشته است. این ایده در…