مرور برچسب

مجوز دسترسی به دوربین در کروم

چگونه در کروم مجوز دسترسی به دوربین و میکروفون را تغییر دهیم؟

گوگل کروم به شما اجازه می‌دهد تا دسترسی سایت‌های متفاوت به میکروفون و دوربین را مدیریت کنید. اگر شما هیچ ویدئویی را نمی‌بیند و یا میکروفن صدای‌تان را دریافت نمی‌کند، ممکن است نیاز باشد تا مجوز دسترسی در کروم را تغییر دهید. اما چگونه؟