مرور برچسب

محتوای تعاملی

ثبت دو پتنت از سوی گوگل در رابطه با کتاب‌های تعاملی!

به تازگی گوگل دو پتنت را ثبت کرده که چگونگی تعامل با محتوای چاپی را بازسازی می‌کند. اولین پتنت یک کتاب تعاملی است که صفحاتش به سنسورهای حرکتی و فشار مجهز هستند. زمانی که خواننده با ورق زدن صفحات سنسورها را فعال کند، آن‌ها با استفاده از واقعیت افزوده…