مرور برچسب

محدود کردن دریافت اعلانها

چرا اپلیکیشن‌های مختلف اعلان‌های مختص به خود را دارند؟

آیا شما از دریافت اعلان‌های وقت و بی‌وقت اپلیکیشن‌های خود خسته شده‌اید؟ قطعا می‌دانید که شما تنها نیستید؛ چراکه تقریبا اکثر کاربران تلفن همراه با این اعلان‌ها درگیر هستند. معمولا همه ما در مواقع ضروری از تلفن همراه خود استفاده می‌کنیم اما این روزها…