مرور برچسب

محمد باقر اثنی عشری

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران انتخاب شد

محمد باقر اثنی عشری با کسب بیشترین آرا رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران شد! در اولین جلسه پنجمین دوره هیات مدیره این سازمان که عصر امروز دوشنبه 18 دی ماه 1396 برگزار شد، محمدباقر اثنی عشری موفق شد با کسب بیشترین تعداد آراء اعضای…