مرور برچسب

محکم

اسمارت فونی سر سخت‌تر از استیل در راه است!

یک کمپانی اخیرا محصولی را معرفی کرده است که شرایط سخت امنیتی را برای بخش درونی و شرایط سخت فیزیکی را برای بخش بیرونی دستگاه تامین می‌کند. این کمپانی که Turing Robotic Industries نامیده می‌شود محصولی خوش اندام و خوش استیل را معرفی کرده که می‌تواند در…