مرور برچسب

محیط زیست دوست

این خانه خورشیدی و زیبا روی آب، تماما از مواد بازیافت شدنی ساخته شده است!

ساختن خانه روی زمین تکراری شده است و برخی تصمیم گرفته‌اند که از ساختن خانه‌های روی آب لذت ببرند و تفاوت ایجاد کنند. البته ساختن خانه روی آب مزیت‌هایی هم دارد، بالاخره ظرفیت زمین رو به اتمام است و بهتر است به جای قطع کردن درختها و تبدیل زمین‌های…