مرور برچسب

مدفوع

ویروس کرونا می‌تواند از طریق مدفوع نیز گسترش یابد

ویروس کرونای جدید SARS-CoV-2 که تابه‌حال نزدیک به 76000 نفر را آلوده کرده، ظاهرا از طریق قطرات تنفسی و تماس با افراد بیمار گسترش یافته است؛ اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این ویروس می‌تواند از طریق مدفوع نیز انتشار یابد. بر اساس گزارشی که در 26…