مرور برچسب

مدير خاورميانه سايبروم

سمینار امنیتی نمایندگان سایبروم-سازگار ارقام

سمينار نمایندگان سازگار ارقام با تمركز بر روي محصولات سايبروم در تاريخ 23 آذر ماه در هواي سرد، و البته محيط گرم و دلپذير مجموعه كارتينگ استاديوم آزادي برگزار شد. در اين سمينار سورندر بيشنوي مدير خاورميانه سايبروم و حامد طائب مدير ارشد امنیت شبکه…