روباتی که خواب شما را نقاشی می‌کند!

امروزه روبات‌ها همه کاری انجام می‌دهند، از ساخت ماشین تا جارو و چمن زنی! روز به روز هم پای روباتیکشان را از گلیم علم درازتر می‌کنند و گام در عرصه جدید می‌گذارند. روبات ساخته شده توسط تیم …

روباتی که خواب شما را نقاشی می‌کند! ادامه مطلب »