مرور برچسب

نمایشگر صابون

نمایشگری از جنس حباب!

بدون شک این فراتر از تصور هر کسی می‌باشد، به دلیل اینکه هیچ شخصی نمی‌توانست این موضوع را تصور کند که روزی باریک‌ترین صفحه نمایش دنیا در واقع یک حباب کف صابون باشد! به گزارش تیم بین المللی که مسئول ایجاد این صفحه نمایش شفاف بوده اند، ممکن است در…