معافیت واردات گوشی مسافری لغو شد: قیمت موبایل گران می‌شود؟

ثبت گوشی‌های مسافری در طرح رجیستری با عنوان معافیت واردات مسافری مشکلی بود که در چندماه اخیر گریبان گیر اقتصاد ایران شده و زمینه سواستفاده‌های زیادی را فراهم کرده بود. دقایقی پیش در خبری این معافیت …

معافیت واردات گوشی مسافری لغو شد: قیمت موبایل گران می‌شود؟ ادامه مطلب »